måndag 29 november 2010

PROJEKT

Projekt yngsta gruppen

Under vår inventering utifrån från vad barnen förundras/försöker förstå så tittar vi pedagoger även med våra ”matematik-ögon”
·         Stora stenar-små stenar
·         Höga stenar-låga stenar (hur kan vi ta oss upp på stenarna)
·         Högt uppe på kullen
·         Högt vatten- lågt vatten (var har alla stenar tagit vägen?)
·         Antal stenar
Vi tog med oss stenar tillbaka till förskolan i olika storlekar för att kunna erbjuda barnen detta material även inomhus.

Reflektion
Hur kan vi arbeta vidare utifrån matematik?
Vi uppmärksammar barnen på stenar, Vi räknar stenar, hur kan man ta sig upp på höga stenar, vi tittar på stenars former, färger, mönster, vi lyfter på stenar och upplever vikter, sortera, bygga, ”jag” i förhållande till stenar, känsla av vara sten.

Vi pedagoger reflekterade tillsammans med våra kollegor kring våra dokumentationer vi gjort och då såg vi att barnen fascinerades av olika stenar därför valde vi att utmana barnen vidare kring detta. Vi plockade in olika stenar från skogen så barnen skulle kunna utforska stenarna inne i vår miljö på förskolan.


Vid detta tillfälle valde vi att starta upp med att reflektera tillsammans med barnen om de olika stenar vi sett i skogen i Öjebyn. I samband med att vi jobbade i skogen berättade XXX att hon hade en stor sten vid sitt hus i Höglandsnäs, hon fick i uppgift att fotografera denna sten och ta med till förskolan och visa sina kompisar. Dessa kort fick hon visa vid dagens tillfälle. Hon berättade att hon behövde ingen stege till stenen på hennes gård utan hon behövde bara hålla i sig jättehårt så kom hon upp på sin sten.


Efter att barnen och vi pedagoger reflekterat tillsammans och XXX fått visa sina kort så gick vi och hämtade våran största sten vi plockat in från skogen. De första barnen gör är att sätta sig på stenen, flera barn vill prova hur det känns att sitta på den.

Thea: Den känns lite kall.
Ingrid: Jag tycker den är varm.
XXX ställer sig på stenen.
XXX: Nu är jag stor.
XXX sträcker på sig och visar att hon är stor.Annika hämtar en sten till som är mindre än den första stenen. Jens provar att sitta på den lilla stenen också. Efter en stund ställer sig XXX på den stora stenen och Thea på den lilla.
Annika: Vem är längst? Thea ellerXXX ?
Annika: Vem är störst? Ingrid visar att XXX är störst.
Thea börjar undersöka den lilla stenen, hon lyfter den flera gånger och håller den i famnen. Hon sätter ner den och lyfter upp den igen, detta gör hon många många gånger.


 Mira blir nyfiken och kommer fram och provar lyfta stenen.


Annika: Vilken sten är lättast att lyfta?
Ingrid och Jens provar lyfta den stora stenen men den ser ut att vara jättetung.
Ingrid pekar på den lilla stenen.
Annika: Hur vet du det Ingrid?Ingrid: Den andra är tungare.
XXX: Den är inge mjuk.
XXX: Den här är mjuk.
XXX tycker inte den lilla stenen är mjuk däremot tycker hon den stora stenen är mjuk. Jimmy kommer och kollar in stenarna.
Cecilia: Jimmy orkar du lyfta en sten?
Jimmy: Ja den……. Han pekar på den lilla stenen.
Barnen fortsätter att stå och sitta på stenarna och den lilla stenen utforskar dom väldigt mycket genom att lyfta på den flera flera gånger.

Reflektion 5/10-2010

·    Vid detta tillfälle valde vi att alla barn i vår projektgrupp skulle vara med det var 11 stycken vid detta tillfälle vissa barn var mer fängslade än andra vid detta tillfälle men det tycker inte vi gör något för vi vet av erfarenheter att det fastnar mycket i barns tankar om än man kanske inte är den som utforskar fenomenet mest.

·        XXX säger att den stora stenen är mjuk, här funderar vi pedagoger om vi hade kunnat ta rätt på hur XXX tänkte. Det ska vi försöka fånga upp till nästa gång.

·        Tungt och lätt är det uttryck som är bekant för barnen?

·        Beräknar barnen utifrån hur fenomenet eller saken ser ut?

·        Är det lättare att se skillnad mellan olika saker om storleken eller formen är väldigt olika varandra? Exempelvis tyngd och storlek.


 

onsdag 24 november 2010

Välkommen till våran nya blogg

I denna blogg kan du få inblick i vår pedagogiska vardag på Fagotten. Bloggen är ett sätt att synas utåt men även en kommunikationsyta så skriv gärna kommentarer.