onsdag 21 december 2011

Äldsta gruppen

Äldsta gruppen:
Vi startade upp vårat projekt med att ställa en fråga till barnen nämligen: - Vad är naturvetenskap? Barnen hade mycket kunskap i ämnet och utifrån detta såg vi pedagoger fem intresseområden: djur (där vi fick besöka mamma Sara som arbetar på Porsnässkolans biolabb, tack så mycket för det intressanta studiebesöket och tack till ni föräldrar som följde med och skjutsade och hämtade), skräp och kompost, plantering, rymden och skogen. Barnen fick prova på dessa fem olika områden och utifrån detta så gjorde barnen en gemensam tankekarta i ämnet naturvetenskap.


Barnens gemensamma tankekarta.

Barnen utforskar rymden med hjälp av vår IT-hörna:
När vi utforskat de fem olika områdena i ämnet naturvetenskap så bestämde vi pedagoger (Maria och Camilla) att vi skulle intrvjua barnen en och en för att höra vilket område de helst vill arbeta med. Barnen fick sedan klistra upp sitt namn på den gemensamma tankekartan och då såg barnen att det var flest barn som ville arbeta med rymden.
Utifrån detta så fick barnen en spännande inbjudan att besöka Teknikens hus i Luleå. 


På väg till Teknikens hus.


Utforskande av rymdraketen.


En rymdstation i planetariet.


Fortsättning följer...

fredag 16 december 2011

Projekt yngsta gruppen

Från vattenrummet har vi nu gått vidare till ateljén för att utmana barnen vidare i olika uttryckssätt, där de får möjlighet att utveckla sin förmåga, närma sig och använda sig av olika material, redskap och tekniker. Under en tid har vi observerat hur barnen närmar sig materialet, oljekritan.
För att göra det så lustfyllt som möjligt valde vi pedagoger att erbjuda barnen flera möjligheter i ateljén. Barnen fick rita med oljekritan på svarta och vita papper på staffli, på ett lågt bord samt på ett stort papper på golvet. Barnen får då möjlighet att utforska kritan utifrån deras perspektiv men även en möjlighet att känna sig ”fria” att rita där de själva vill.

För många av barnen var oljekritan ett nytt material som de undersökte och närmade sig på olika tillvägagångssätt. De smakade på kritan, stoppade den innanför kläderna, inspekterade den med syn, och känsel. Ett annat sinne som vi tror barnen även använde sig av var hörseln. Vid flertal gånger prövade barnen att samla kritorna i papptallriken, kastande upp kritorna lite så att de ”hoppade” omkring i den. En annan hypotes är att det kan vara ett sätt för barnen att utforska vikt på.
De använde sig av olika tekniker, några av barnen pickade med kritan på pappret medans andra ritade och fyllde stora delar av pappret med cirklar och streck. En del barn valde staffliet i första hand medans andra valde det låga bordet eller pappret på golvet. Efter att barnen upptäckt och visat nyfikenhet inför andra typer av pennor, skulle det vara intressant från vår sida att se vilken typ av penna som de föredrar om vi erbjuder dem oljekritor, bläckpennor och tuschpennor samtidigt, samt om det är färgen eller tekniken i sig, barnen utforskar.

måndag 5 december 2011

Projekt mellangruppen

Ingrid jobbar med sin grotta(kokong)

Ingrid: - Jag vill ha silver.
Annika: - Är det något speciellt som gör att du vill ha silver inuti grottan.
Ingrid: - Det är vackert.
Annika: - När du har målat grottan silver invändigt vad vill du måla för färg utanpå grottan?
Ingrid: - Jag vill måla guld. Jag ska först måla silver och sen lite rött. Jag vill också ha mossa, för då mår larven jättebra och kan bli en fjäril.
Annika: - Tänkte du något speciellt med att måla rött inne i grottan?
Ingrid: - Det är där larven ska sova och sen när han vaknar så är han en fjäril.
Annika: - När larven har blivit en fjäril hur ska fjärilen ta sig ut ur grottan.
Ingrid: - Han öppnar grottan med sina vingar.
fredag 2 december 2011

Projekt mellangruppen

Utifrån barnens intervjuer och pedagogernas reflektioner ställde vi en fråga : Hur kan maskarna hitta när de inte har några ögon? För att barnen lättare skulle kunna fundera vidare på frågeställningen fick de bli maskar och få en upplevelse hur det är att inte ha några ögon.


- Maskar har inga ögon.
-Hur känns det att vara mask och inte se någonting?
- Skönt

Barnen fick till uppgift att hitta till olika platser på förskolan utan att se. Hur gick de tillväga?

- Vi bara kröp.
- Vi hörde var Göta var.
- Vi kände.
- Jag tjuvkikade.