tisdag 21 februari 2012

Mellangruppen - mask projektet

 2/2 – 2012
Så här långt har barnen hunnit i projektet
·       Inventera i skogen
·       Studerat olika småkryp
·       Byggt en miljö där alla småkryp kan bo
·       Skapat ”naturtavlan”
·       Intresserat sig för masken
·       Utforskat masken närmare med hjälp av förstoringsglas och bild-tv
·       Skapat maskar i lera
·       Blandat färg och målat sina maskar
·       Dramatiserat maskar ”fått känna på att orientera sig i rummet utan ögon”
·       Vi har låtit maskarna flytta in i en mask-kompost
·       Filmat våra tre maskar med I-PAD och studerat deras rörelser och storleksskillnader (minst, mellan och störst).
·       Tittat på ”kortfilmer” och utforskat maskens naturliga fiender
·       Tecknat med blyerts. Både maskens form och utseende och maskens liv under jorden

Reflektion: Nu har barnen utforskat masken med hjälp av med olika tekniker och i olika gruppkonstellationer. När man samtalar men barnen individuellt så ger de oss många intressanta tankar och teorier om projektet. När vi däremot reflekterar i grupp så tenderar en del barn att ”tystna”. Vi upplever därför att barnen gynnas av att få jobba i mindre grupper då de barn som inte varit så synliga i större grupper får chansen att komma till tals, både i det gemensamma samarbetet och i den gemensamma reflektionen.

Vi känner även att naturtavlan inte varit ”levande” för barnen i deras projektarbete. Vi ska därför försöka återkoppla det arbete som barnen hittills gjort till den. I ett försök att göra naturtavlan mer levande så börjar vi med att göra den tredimensionell. Vi tänkte sedan låta maskar, larver och fjärilar flytta in och bosätta sig där.

Barnen målar himlen till naturtavlan     
Maskarna i vår mask kompost får lite mat

    
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar