onsdag 21 december 2011

Äldsta gruppen

Äldsta gruppen:
Vi startade upp vårat projekt med att ställa en fråga till barnen nämligen: - Vad är naturvetenskap? Barnen hade mycket kunskap i ämnet och utifrån detta såg vi pedagoger fem intresseområden: djur (där vi fick besöka mamma Sara som arbetar på Porsnässkolans biolabb, tack så mycket för det intressanta studiebesöket och tack till ni föräldrar som följde med och skjutsade och hämtade), skräp och kompost, plantering, rymden och skogen. Barnen fick prova på dessa fem olika områden och utifrån detta så gjorde barnen en gemensam tankekarta i ämnet naturvetenskap.


Barnens gemensamma tankekarta.

Barnen utforskar rymden med hjälp av vår IT-hörna:
När vi utforskat de fem olika områdena i ämnet naturvetenskap så bestämde vi pedagoger (Maria och Camilla) att vi skulle intrvjua barnen en och en för att höra vilket område de helst vill arbeta med. Barnen fick sedan klistra upp sitt namn på den gemensamma tankekartan och då såg barnen att det var flest barn som ville arbeta med rymden.
Utifrån detta så fick barnen en spännande inbjudan att besöka Teknikens hus i Luleå. 


På väg till Teknikens hus.


Utforskande av rymdraketen.


En rymdstation i planetariet.


Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar