fredag 2 december 2011

Projekt mellangruppen

Utifrån barnens intervjuer och pedagogernas reflektioner ställde vi en fråga : Hur kan maskarna hitta när de inte har några ögon? För att barnen lättare skulle kunna fundera vidare på frågeställningen fick de bli maskar och få en upplevelse hur det är att inte ha några ögon.


- Maskar har inga ögon.
-Hur känns det att vara mask och inte se någonting?
- Skönt

Barnen fick till uppgift att hitta till olika platser på förskolan utan att se. Hur gick de tillväga?

- Vi bara kröp.
- Vi hörde var Göta var.
- Vi kände.
- Jag tjuvkikade.

1 kommentar: