fredag 16 december 2011

Projekt yngsta gruppen

Från vattenrummet har vi nu gått vidare till ateljén för att utmana barnen vidare i olika uttryckssätt, där de får möjlighet att utveckla sin förmåga, närma sig och använda sig av olika material, redskap och tekniker. Under en tid har vi observerat hur barnen närmar sig materialet, oljekritan.
För att göra det så lustfyllt som möjligt valde vi pedagoger att erbjuda barnen flera möjligheter i ateljén. Barnen fick rita med oljekritan på svarta och vita papper på staffli, på ett lågt bord samt på ett stort papper på golvet. Barnen får då möjlighet att utforska kritan utifrån deras perspektiv men även en möjlighet att känna sig ”fria” att rita där de själva vill.

För många av barnen var oljekritan ett nytt material som de undersökte och närmade sig på olika tillvägagångssätt. De smakade på kritan, stoppade den innanför kläderna, inspekterade den med syn, och känsel. Ett annat sinne som vi tror barnen även använde sig av var hörseln. Vid flertal gånger prövade barnen att samla kritorna i papptallriken, kastande upp kritorna lite så att de ”hoppade” omkring i den. En annan hypotes är att det kan vara ett sätt för barnen att utforska vikt på.
De använde sig av olika tekniker, några av barnen pickade med kritan på pappret medans andra ritade och fyllde stora delar av pappret med cirklar och streck. En del barn valde staffliet i första hand medans andra valde det låga bordet eller pappret på golvet. Efter att barnen upptäckt och visat nyfikenhet inför andra typer av pennor, skulle det vara intressant från vår sida att se vilken typ av penna som de föredrar om vi erbjuder dem oljekritor, bläckpennor och tuschpennor samtidigt, samt om det är färgen eller tekniken i sig, barnen utforskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar